Sæt den gode scene

Ordensreglement for Kosmorama

Kosmorama gør hermed opmærksom på, at det er ikke tilladt at:
• Medbringe mad, popcorn, chips, drikkevarer og lign., der ikke er købt i Kosmorama.
• Opføre sig støjende eller på en måde, som kan virke anstødeligt eller generende for de øvrige gæster samt personale.
• Ryge på Kosmoramas arealer. Dette gælder også elektroniske cigaretter.
• Fotografere på Kosmoramas arealer uden forudgående aftale.
• Opholde sig på Kosmoramas arealer uden gyldigt ærinde.
• Benytte mobiltelefoner, optageudstyr o. lign. i alle biografsale.

I øvrigt gælder følgende:
• Billetten skal opbevares under hele forestillingen og vises på forlangende.
• Derudover skal man placere sig på den, efter billetten, tildelte plads.
• Alle anvisninger fra Kosmoramas personale skal straks efterkommes,og personalet forbeholder sig til enhver tid retten til at nægte gæster adgang eller at bortvise gæster.
• Overtrædelse af ordensreglement og øvrige ordensbestemmelser bekendtgjort ved opslag kan straffes efter politivedtægten.

Kontrolafgift:
Ophold i biografsale uden gyldig billet medfører en kontrolafgift på kr. 700.- samt politianmeldelse efter §276 i straffeloven. Biografen drives efter privatretslige regler.

Hvis du opdager noget under dit besøg i biografen, som undrer dig, eller hvis du ser noget, som personalet bør vide, så tøv ikke med at tage fat i en medarbejder - vi er her for din skyld.

Kosmorama forsøger altid at forbedre oplevelsen for vore gæster. Har du ris, ros eller kommentarer til os, kan du altid kontakte os på bio@kosmorama6100.dk

God fornøjelse i Kosmorama